Siłą i największym majątkiem firmy SOLPHY są ludzie.
Proces pozyskiwania pracowników jest ściśle związany z kulturą orga- nizacji. Każdy realizowany projekt rekrutacyjny składa się z kilku ściśle zdefiniowanych etapów. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić z dużą dokładnością potencjał i predyspozycje kandydata na określone stanowisko pracy.

Ze względu na charakter firmy i branżę w której ona działa informacje o wolnych stanowiskach pracy dystrybuujemy głównie za pośrednictwem internetu. Nie wykluczamy jednak innych narzędzi dotarcia do poten- cjalnych kandydatów. Korzystamy w tym celu z prasy i usług wyspecja- lizowanych firm doradztwa personalnego.

Najlepsi Pracownicy firmy SOLPHY mają szansę rozwoju zawodowego w ramach jej struktur organizacyjnych na całym świecie. Jeśli masz talent i chcesz z nami tworzyć świat informatyki to zgłoś się już dziś wysyłając swój życiorys na adres: jobs@solphy.com

Subscribe to our newsletter